Idź do góry

Anatomia dla implantologów

Termin szkolenia:

Cena:

3600 PLN

Lokalizacja:

Centrum Edukacji Medycznej CEM Mera Park Wawer Piętro 3, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa dojazd

Podczas szkolenia uczestnicy analizują ważne z punktu widzenia implantologa struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki. Pogłębiona analiza anatomiczna i wiedza z tego obszaru pomogą precyzyjnie i bezpiecznie wykonywać procedury chirurgiczne oraz wyeliminować wiele przyczyn ewentualnych powikłań związanych z implantacjami.

 

Program szkolenia:

 1. Przegląd ważnych z punktu widzenia implantologa struktur anatomicznych w obrębie twarzoczaszki.
 2. Zatoki szczękowe – przebieg naczyń i nerwów w świetle zatoki.
 3. Proces pneumatyzacji postępującej z wiekiem.
 4. Ostrogi zatoki.
 5. Naczynia i nerwy na zewnętrznej powierzchni trzonu szczęki i wyrostka zębodołowego mogące być przyczyną krwawień.
 6. Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność znieczuleń przewodowych.
  Przebieg kanału nerwu żuchwowego, częstość występowania odmian.
 7. Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność znieczuleń przewodowych. Przebieg kanału nerwu żuchwowego, częstość występowania odmian.
 8. Procesy w obrębie twarzoczaszki występujące w procesie wzrostu i dojrzewania oraz starzenia.
 9. Anomalie w obrębie anatomii twarzoczaszki.
 10. Podniebienie miękkie i twarde.
 11. Przebieg naczyń i nerwów.
 12. Grubość kości w przednim odcinku jamy nosowej, otwór przysieczny.

 

Część praktyczna

 1. Twardość kości a budowa implantu – zajęcia na fantomach.
 2. Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność znieczuleń przewodowych- zajęcia na kadawerach.
 3. Budowa, unaczynienie i unerwienie zatoki szczękowej – zajęcia na kadawerach.
 4. Miejsca pobrań materiałów kostnych – zajęcia na kadawerach.
 5. Pokaz procedur implantacyjnych i okołoimplantacyjnych – zajęcia na kadawerach.

 

Czas trwania: 1 dzień