Idź do góry

Dr n. med. Iulian Komarnitki

dr komarnitki

Dr n. med. Iulian Komarnitki

Absolwent Medical College in Bălți, Moldova (1997-2000). Absolwent Oddziału Lekarsko-Dentystycznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2001-2006). Specjalizacja z Pedodoncji w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2009-2013).

Uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2014). Specjalizacja z Chirurgii Stomatologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (2015-2019).

Był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Oddziale Klinicznym Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Ukończył liczne kursy krajowe i zagraniczne.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.