Idź do góry

Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi

Termin szkolenia:

Cena:

3700 PLN

Lokalizacja:

Centrum Szkoleniowe DSI Denta-Line, ul. Ogrodnicza 6, Babice Nowe dojazd

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest kontynuacja praktyki zabiegowej, jak również kliniczne zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami wspomagającymi lekarza w procesie planowania i przeprowadzania zabiegów. Uczestnicy spędzają cały dzień w klinice, gdzie pod nadzorem przeprowadzają zabiegi implantologiczne i chirurgiczne (np. augmentacja kości lub podnoszenie dna zatoki szczękowej). Podczas całego dnia zabiegowego przeprowadzanych jest od 3 do 5 zabiegów. Szkolenie wzbogacone jest o omówienie, prezentację i możliwość wykorzystania podczas zabiegu wybranych procedur dodatkowych, m.in.:

 

– Szablonów chirurgicznych

– Digital Smart Pack (wraz z oddaniem prowizorium pacjentowi)

– Separatorów komórkowych / CGF (Concentrated Growth Factors) / PRF

– Biomateriałów i membran

– Laserów

– Skanerów wewnątrzustnych

 

Wykorzystanie powyższych metod w wielu przypadkach nie jest obligatoryjnym elementem zabiegu i nie warunkuje sukcesu, jednak pozwala na uzyskanie bardziej przewidywalnych efektów leczenia i znaczną oszczędność czasu. Techniki te stają się w XXI wieku standardem, który ułatwia pracę lekarza, ale również znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo leczenia pacjentów:

 

 

– Poprawiają precyzję zabiegu i przewidywalność efektów.

– Skracają czas trwania zabiegu i procesu planowania.

– Przyspieszają proces gojenia i osteointegracji.

– Zmniejszają inwazyjność.

– Zastępują niektóre skomplikowane procedury chirurgiczne.

– Pozwalają na oddanie pacjentowi prowizorium w dniu wszczepienia implantu.

– Minimalizują ryzyko pomyłek.

 

Rozkład i ilość omawianych procedur zależą od zakwalifikowanych przypadków.

Nagrane zabiegi można następnie wielokrotnie oglądać w strefie E-learning DSI bezpłatnie przez 6 miesięcy po szkoleniu.

 

Szkolenia z udziałem pacjentów. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach.

 

Czas trwania: 1 dzień