Dental Skills Institute Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 4 lok.U3
01-067 Warszawa
tel.: +48 22 338 70 70
fax: +48 22 338 70 01
E-mail: biuro@dsi-edu.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000447812
NIP 527 269 91 98
Kapitał zakładowy 5 000 PLN

Wpłaty na szkolenia, które odbywają się w Polsce, prosimy dokonywać na konto:

Alior Bank SA
Numer konta: 28 2490 0005 0000 4530 6506 4171

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com