Mastership – Curriculum Uniwersytetu w Aachen to kilkumiesięczny praktyczny cykl specjalistycznych szkoleń z terapii laserowej w stomatologii. Skierowany do dentystów na różnym poziomie zaawansowania. Uczestnicy nabędą fundamentalną wiedzę merytoryczną i techniczną, umiejętności praktyczne oraz Certyfikat specjalisty, nadawany przez Uniwersytet i honorowany na studiach MSc. Program prowadzony jest przez eksperta laseroterapii – Prof. Norberta Gutknechta i jego zespół naukowców.

Uwaga! 
Każdy z uczestników powinien być wyposażony w okulary ochronne do pracy z laserami. Rekomendujemy posiadanie własnych okularów, które są dostosowane do konkretnej osoby.
Na drugi zjazd każdy uczestnik jest proszony o przyniesienie zębów po niedawnej ekstrakcji.

ZJAZD I: BEZPIECZEŃSTWO, PRZEPISY I CERTYFIKATY. LASERY DIODOWE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA

Prowadzący: Dr Dimitris Strakas, PhD., MSc, Dr Miguel Martins, PhD., MSc
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Czas trwania: 4 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program:

BEZPIECZEŃSTWO, PRZEPISY I CERTYFIKATY
Budowa laserów, funkcje oraz obsługa.
Szkolenie i certyfikat „Laser Safety Officer”.

LASERY DIODOWE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA
Zasady działania laserów diodowych, zastosowanie oraz wskazania do leczenia. Pokaz, omówienie i przećwiczenie zastosowania laserów diodowych w różnych przypadkach klinicznych.

Przećwiczysz m.in. takie procedury jak:

 • Depigmentacja
 • Tryb kontaktowy/bezkontaktowy
 • Franektomia
 • Usuwanie ziarniny
 • Usuwanie włókniaka
 • Wydłużanie korony klinicznej
 • Procedury endodontyczne

ZJAZD II: LASERY ERBOWE

Prowadzący: Prof. dr Norbert Gutknecht, DDS. Ph.D.
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Czas trwania: 4 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program:

LASERY ERBOWE
Wprowadzenie w techniczne i praktyczne zastosowanie laserów erbowych i ich właściwości. Zapoznanie z lasererami Er:YAG i Er,CR:YSGG. Omówienie interakcji pomiędzy tkankami a falami laserowymi. Warsztaty praktyczne.
Uroczysta kolacja uczestników z Prof. Dr N. Gutknechtem.

Przećwiczysz m.in. takie procedury jak:

 • Opracowanie szkliwa
 • Opracowanie zębiny
 • Wytworzenie powierzchni retencyjnej
 • Apektomia
 • Cięcie tkanek miękkich w trybie krótkich pulsów, określenie granic preparacji
 • Cięcie tkanek miękkich w trybie długich pulsów, różnice w trybach. Określenie granicy preparacji.
 • Kiretaż otwarty
 • Endodoncja: płukanie kanału przy pomocy dedykowanych końcówek endo.
 • Wydłużanie koron klinicznych z preparacją kości.

ZJAZD III: SESJA EGZAMINACYJNA

Miejsce: AACHEN, RWTH AACHEN UNIVERSITY
Czas trwania: 3 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program:

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:
”Koncepcje laseroterapii z wykorzystaniem 2 różnych długości fal”.

SESJA EGZAMINACYJNA:

 1. Pisemny egzamin testowy wielokrotnego wyboru.
 2. Prezentacja przypadków klinicznych. Uczestnicy przygotowują i opracowują 5 przypadków klinicznych z zastosowaniem laserów, które prezentują przed komisją egzaminacyjną.

GALA WRAZ Z UROCZYSTYM WRĘCZENIEM DYPLOMÓW.


E-LEARNING

W trakcie trwania programu każdy z uczestników otrzymuje bezpłatny dostęp do dedykowanej strefy E-learning, w której odnajdzie szereg materiałów dydaktycznych i wszystkie prezentacje. Program obejmuje zadania domowe, które będą wymagały samodzielnej pracy pomiędzy zjazdami. Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów, które obejmują łącznie ok. 350 godzin nauki.


CERTYFIKACJA

Po pozytywnym ukończeniu cyklu i zaliczonej sesji egzaminacyjnej w RWTH Aachen University uczestnik otrzymuje certyfikat Mastership z tytułem specjalisty w dziedzinie terapii laserowej w stomatologii wydany przez Aachen University oraz certyfikat ukończenia Programu Mastership wydany przez Dental Skills Institute. 

Certyfikat RWTH Aachen University jest honorowany w przypadku kontynuacji nauki w Programie M.Sc. Lasers in Dentistry i automatycznie zalicza analogiczne moduły w programie kształcenia.

Example Mastership Certificate

 

 

Harmonogram oraz koszt udziału

MASTERSHIP CURRICULUM „LASER THERAPY IN DENTISTRY”

Szkolenie Data Miejsce
ZJAZD I: BEZPIECZEŃSTWO, PRZEPISY I CERTYFIKATY. LASERY DIODOWE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA Śr 18 - So 21 kwietnia 2018r. DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
ZJAZD II: LASERY ERBOWE Wt 22 - Pt 25 maja 2018r. DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
ZJAZD III: SESJA EGZAMINACYJNA Pn 3 - Śr 5 grudnia 2018r. Aachen, RWTH AACHEN UNIVERSITY (dojazd)

Łączny koszt szkoleń przy zakupie całego programu: 20 900 PLN

Istnieje możliwość zakupu Programu w korzystnej cenie w pakiecie z laserem Biolase – wycena indywidualna.

Możliwe jest rozłożenie płatności na 3 raty.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.

W cenie szkolenia uwzględnione są materiały dydaktyczne oraz lunche i przerwy kawowe. 
Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów.


RWTH AACHEN UNIVERSITY

RWTH Aachen University to jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich w Niemczech i jeden z najbardziej uznanych Uniwersytetów w Europie. Prowadząc 260 instytutów w ramach dziewięciu specjalizacji jest jednym z europejskich liderów w świecie nauki i badań. Za sprawą ścisłej w spółpracy z licznymi partnerami w zakresie edukacji i rozwoju, wiedza i umiejętności przekazywane słuchaczom są ściśle połączone z praktyką i powiązane z potrzebami występującymi na rynku. Dzięki temu absolwenci posiadający dyplomy RWTH Aaachen Univeristy są doceniani i pożądani zarówno w biznesie jak i nauce. RWTH International Academy to oficjalna organizacja edukacyjna działająca we współpracy z Uniwersytetem, dzięki której programy kształcenia organizowane, prowadzone i promowane są w sposób profesjonalny i spójny, łącząc doświadczenia i dorobek różnych gałęzi i organizacji działających na Uniwersytecie w Aachen.

AACHEN DENTAL LASER CENTER

Od czasu założenia w 1991 roku Aachen Dental Laser Centre (AALZ) jest globalnym liderem na polu edukacji w zakresie terapii laserowych. Centrum jest znane i doceniane za badania w zakresie wykorzystywania laserów w stomatologii i współpracę z licznymi ośrodkami badawczymi na polu lokalnym jak i międzynarodowym.

WALED

WALED, czyli World Academy for Lasers Education & Research in Dentistry to klub absolwentów, do którego zaproszeni zostaną również lekarze po ukończeniu programu Mastership. Został stworzony aby wspierać rozwój absolwentów i ustawiczną naukę podyplomową w zakresie terapii laserowej. WALED organizuje i współtworzy liczne sympozja, spotkania edukacyjne i towarzyskie, stwarza warunki do współpracy pomiędzy członkami klubu oraz zachęca i wspiera w publikowaniu przypadków klinicznych w czasopismach naukowych.

Aachen


CO ZYSKUJESZ?

 • Najnowocześniejszą wiedzę na temat terapii laserowych, popartą praktycznymi umiejętnościami.
 • Certyfikat Aachen University uznany i honorowany na całym świecie!
 • Możliwość kontynuowania edukacji w programie Master of Science Lasers in Dentistry i ukończenia przez rok (zamiast 2 lata – dzięki automatycznemu zaliczaniu pokrywających się modułów).
 • Naukę od najlepszych! Wykładowcy Programu Mastership to światowi eksperci i liderzy w zakresie terapii laserowych.
 • Dostęp do bezpłatnej strefy e-learning.
 • Członkostwo w WALED – klubie absolwentów wspierającym rozwój lekarzy.
 • NOWE PORTFOLIO USŁUG!
 • ZYSKASZ CZAS, PIENIĄDZE, ZADOWOLONYCH PACJENTÓW I SATYSFAKCJĘ,
 • A TWÓJ GABINET WYRÓŻNI SIĘ PRESTIŻEM.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Językiem wykładowym jest język angielski.
 • Istnieje możliwość zorganizowania przez Dental Skills Institute tłumaczenia podczas sesji egzaminacyjnej za dodatkową opłatą.
 • Każdy z uczestników powinien być wyposażony w okulary ochronne do pracy z laserami. Rekomendujemy posiadanie własnych okularów, które są dostosowane do konkretnej osoby.
 • Na jeden z modułów każdy uczestnik będzie proszony o przyniesienie zębów po niedawnej ekstrakcji.

W cenie szkoleń uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe podczas szkoleń odbywających się w Polsce.
 • Certyfikat Mastership z tytułem specjalisty w dziedzinie terapii laserowej w stomatologii wydany przez Aachen University oraz certyfikat ukończenia Programu Mastership wydany przez Dental Skills Institute.
 • Członkostwo w WALED.
 • Nieograniczony czasowo bezpłatny dostęp do strefy E-learning.
 • Kolacja z Profesorem Gutknechtem w Warszawie oraz uroczysta gala w Aachen.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając Formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia/cyklu.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia/pierwszego szkolenia z cyklu.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłat.