Dental Skills Institute

Implantologia to aktualnie najszybciej i najskuteczniej rozwijająca się dziedzina stomatologii. Nowe technologie, produkty, a przede wszystkim oczekiwania pacjentów co do efektów zabiegu – i to zarówno protetycznych, jak i kosmetycznych – wymagają od lekarza stomatologa ustawicznego kształcenia. Wszczepienie implantu, aby zakończyło się sukcesem, wymaga dodatkowych zabiegów, takich jak odbudowa kości czy odbudowa tkanek miękkich, czasem leczenia ortodontycznego. 

Rozpoczynając praktykę implantologiczną, należy więc opanować niezbędne techniki leczenia tkanek miękkich, tak by móc odpowiednio przygotować je do aplikacji implantu. Lekarz, weryfikując pacjenta do zabiegu implantologicznego, kwalifikuje go na podstawie wielu cech, m.in:

  • oględzin tkanek miękkich, czyli ruchomości błony śluzowej, jej koloru i grubości, a także występowania blizn, owrzodzeń i innych schorzeń
  • oględzin zębów, ich ruchomości, obecności próchnicy, płytki nazębnej i kamienia
  • przyzębia, jego krwawienia, kieszonki patologicznej
  • pozycji zębów, ich nachylenia, stłoczenia, przesunięcia
  • obszarów bezzębnych, szerokości i wysokości wyrostka, podcieni, nieregularności.

Dlatego rekomendowane jest przeszkolenie w tym zakresie.


Scaling, wolny przeszczep dziąsła i inne zabiegi periodontologiczne

Minimalizacja ryzyka zabiegów implantologii to jeden z głównych celów zaawansowanego szkolenia implantologicznego oferowanego przez Dental Skills Institute DSI. Można je osiągnąć poprzez m.in. właściwe i zgodne ze sztuką gospodarowanie tkankami miękkimi pacjenta. I taki jest temat zaawansowanego programu Gospodarowanie tkankami miękkimi, na którym stomatolodzy opanowują technikę wykonywania zabiegów periodontologicznych najczęściej towarzyszących implantacji – chirurgiczne wydłużanie korony klinicznej, scaling czy wolny przeszczep dziąsła i tkanki łącznej. Zakres tematyczny obejmuje również kwestie takie jak wszczepianie implantów osobom z chorobami przyzębia, zagadnienia estetyczne i atraumatyczne techniki ekstrakcji zębów lub źle zlokalizowanych implantów.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat gospodarowania tkankami miękkimi na każdym etapie leczenia stomatologicznego i implantologicznego. Zajęcia skierowane są zarówno do lekarzy stomatologów rozpoczynających swoją aktywność w tej dziedzinie oraz dla tych, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę. 

Po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy szkolenia przedstawiają historię zabiegów, które albo sprawiły trudność lekarzowi prowadzącemu albo wręcz zakończyły się niepowodzeniem. Szczegółowe omówienie tych przypadków ma pomóc w dotarciu do źródeł niepowodzenia.