Dental Skills Institute

W dniach 22-23 lutego 2019 roku w Dental Skills Institute odbędą się dwudniowe intensywne warsztaty prowadzone przez światowej sławy specjalistę Prof. Dr. Marcela Wainwrighta pt.: „Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne”.

Szkolenie polega na przeglądzie i przećwiczeniu najaktualniejszych i dających najbardziej przewidywalne efekty technik i protokołów leczenia oraz postępowania z tkankami miękkimi i twardymi. Jest to niezbędne kompendium wiedzy do pracy w tym obszarze i absolutna baza do dalszego rozwoju. Dedykowane w szczególności lekarzom rozpoczynającym pracę z implantami lub posiadającym doświadczenie w leczeniu implantoprotetycznym. Ze szkolenia skorzystają także dentyści spotykający się w pracy z problemami pacjentów implantologicznych i periodontologicznych oraz ewentualnymi powikłaniami (np. Periimplantitis) lub wysokimi oczekiwaniami natury estetycznej.

Zajęcia rozpoczną się od omówienia warunków, klasyfikacji kostnej, oczekiwań estetycznych pacjenta oraz standardów obowiązujących w komunikacji z pacjentem wraz z dokumentacją fotograficzną konkretnego przypadku.

Kolejnym punktem szkolenia będzie augmentacja tkanek twardych i składające się na nią metoda „socket preservation”, technika „bone shield” czy technika rozszczepienia wyrostka. Profesor Wainwright wprowadzi uczestników również w świat tkanek miękkich wokół implantów i augmentację tkanek miękkich, omawiając m. in. technikę uniesienia brodawki, technikę „roll-flap” (inaczej płata uszypułowanego), przeszczepy tkanki łącznej vs. ksenografty, technikę „VIPCT flap”, technika Pallaciego, technikę tunelowa oraz pokrywanie recesji.

Poza tym, że Prof. Dr. Marcel Wainwright jest międzynarodowym wykładowcą implantologii, chirurgii ultradźwiękowej i stomatologii estetycznej, prowadzi również wykłady z wewnątrzustnej aplikacji kwasu hialuronowego, stąd też jeden z punktów szkolenia  poświęcony będzie precyzyjnemu ostrzykiwaniu dziąseł kwasem hialuronowym.

Procedury prezentowane na szkoleniu zostaną przećwiczone z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych oraz modeli fantomowych.

Pełny program, informacje organizacyjne oraz rejestracja na www.dsi-edu.com