Dental Skills Institute

Szybki rozwój implantologii sprawia, że możliwości leczenia pacjentów posiadających braki zębowe znacznie wzrosły. Przemyślane i właściwe zaplanowanie leczenia implantoprotetycznego jest pierwszą i jedną z ważniejszych części sukcesu terapeutycznego, na który składa się: całkowita osteointegracja oraz prawidłowa funkcja opartego na nim uzupełnienia protetycznego.

Planowanie leczenia implantologicznego to piąte szkolenie w cyklu Curriculum Implantologiczne. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy, korzystając z wiedzy zdobytej podczas pierwszych szkoleń do samodzielnego planowania zabiegów implantologicznych.

Leczenie implantologiczne powinno być poprzedzone dokładną diagnostyką radiologiczną, a także szczegółowym wywiadem i badaniem podmiotowym i przedmiotowym pacjenta, obejmującym zdrowie ogólne, oczekiwania pacjenta, co do efektów, a nawet jego sytuację ekonomiczną.

Początek szkolenia jest poświęcony stricte tematyce diagnostyki i kwalifikacji pacjenta do zabiegu, ponieważ nawet mały błąd popełniony na tak wczesnym etapie może spowodować niepowodzenie, albo uniemożliwić przeprowadzenie leczenia. Podczas wywiadu można uzyskać od pacjenta wszelkie informacje na temat ogólnego stanu zdrowa, przyjmowanych leków, uczuleń, itp. Należy zwrócić uwagę na nastawienie pacjenta do leczenia oraz chęć współpracy, a także wykluczyć wszelkie przeciwskazania do zabiegu.

Kolejnym ważnym punktem szkolenia jest obsługa oprogramowania do aparatów CBCT, dzięki któremu można m. in. precyzyjnie zaplanować zabieg odbudowy kości, czy wirtualnie umieścić implant w optymalnej pozycji. Po tym etapie prowadzący szkolenie – dr n. med. Cezary Langot przechodzi do analizy modeli orientacyjnych, które to pozwalają na ocenę stanu uzębienia, zaplanowanie zakresu rekonstrukcji protetycznej, określenie optymalnej pozycji łączników implantologicznych, a także przedstawienie stanu wyjściowego pacjentowi i zmotywowanie go do leczenia.

Po symulacji planowanego uzupełnienia protetycznego i omówieniu przygotowania jamy ustnej do leczenia implantoprotetycznego, uczestnicy ćwiczą techniki cyfrowe wspomagające planowanie leczenia implantologicznego.

Część warsztatowa obejmuje m.in. pracę z systemem planowania MIS MGuide. Uczestnicy dokonują analizy przypadków i planują leczenie implantoprotetyczne przy użyciu MSoft, pracują na fantomach, ćwicząc preparację łoża pod implanty oraz wszczepiając implanty szkoleniowe przy pomocy szablonów i kaset MGuide.

Podczas drugiego dnia szkolenia odbywa się również analiza dokumentacji medycznej pacjentów, którzy mają zostać zakwalifikowani do zabiegów podczas szkoleń Praktyczne Aspekty Implantacji – Zabiegi i Augmentacja Kości – Warsztat i Zabiegi. Konsultacje prowadzi dr n. med. Konrad Walerzak na podstawie modeli i zdjęć przywiezionych przez uczestników.


Informacje o szkoleniu:

Prowadzący: dr n. med. Cezary Langot
Czas trwania: 16 h
Lokalizacja: Warszawa – Dental Skills Institute