Dental Skills Institute

implantologia-wsparta-innowacjami

Każdego dnia tysiące naukowców, ekspertów z całego świata i różnych dziedzin nauki pracuje nad wprowadzeniem coraz to nowszych, jeszcze bardziej innowacyjnych rozwiązań w życie. Innowacje te rozumiane są w medycynie różnie. Zawsze natomiast ich wprowadzenie ma na celu usprawnienie pracy lekarza, komfort i mniejszą inwazyjność dla pacjenta, ale też poprawę działania całego systemu ochrony zdrowia.

Od lat bijemy się z myślami czy lepsze jest to, co już znamy, to, co skutecznie przecież działa czy innowacje, które wymagają od nas samorozwoju, odpowiedniego zaangażowania, dokształcenia się, ale pozwalają nam tym samym oszczędzać czas i działać bardziej przewidywalnie, precyzyjniej niż dotychczas.

Każdy z nas mierzy się w swoim gabinecie z globalnymi trendami. Nie sposób uciec od nich w świecie, który przekroczył już granice miejsca i czasu. Coraz bardziej świadomym ogniwem całej układanki są pacjenci, którzy chętniej i z większym zaufaniem poddają się zabiegom bazującym na innowacjach, ale też oczekują większego komfortu leczenia dla samych siebie.

Nie ominie nas obecna w każdej dziedzinie życia rewolucja technologiczna. Digitalizacja, sztuczna inteligencja, telemedycyna. Niezaprzeczalnie stoimy u progu medycznej rewolucji. To, co jeszcze kilkanaście czy nawet kilka lat temu wydawało nam się czymś nadzwyczajnym, na co pozwolić mogły sobie tylko najlepsze i najbogatsze kliniki w kraju, chociażby badanie CBCT – niezbędne do prawidłowego ustalenia planu leczenia, o tyle dzisiaj wykonać można je niemal w każdym, nawet najmniejszym mieście.

Nie od razu i nie z każdą metodą styczność mamy na studiach. Wiele z nich to dopiero jeden z wielu, aczkolwiek kolejnych już etapów edukacji lekarza. Specjalistyczne szkolenia stomatologiczne, o których myślimy latami i bardzo skrupulatnie je planujemy są poważną inwestycją. Jak w przypadku każdej inwestycji warto przeanalizować wszystkie za i przeciw.

Dental Skills Institute od lat układa program czołowego w kraju kursu implantologicznego, który kompleksowo przygotowuje do specjalizacji tak, by uczyć nie tylko tego, co powszechne w kraju, ale też tego, co dostępne i wykorzystywane już na świecie.

Curriculum implantologiczne to cały cykl szkoleń, które przygotowują adepta implantologii do pracy z pacjentem nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie. Taki głównie był cel zmiany programu, w którym od września pojawi się nowe szkolenie zabiegowe – „Implantologia wsparta innowacjami – zabiegi”. Będzie ono kontynuacją praktyki zabiegowej, ale co więcej klinicznym zapoznaniem z nowoczesnymi metodami, które wspierają lekarza nie tylko w przeprowadzaniu zabiegów, ale też ich planowaniu.

Pod okiem doświadczonego i cenionego klinicysty, ale też pedagoga, specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej - dr n. med. Michała Szałwińskiego, w jednej z najnowocześniejszych klinik stomatologicznych w Polsce młodzi adepci implantologii osobiście przeprowadzać będą zabiegi implantologiczne, ale też chirurgiczne,np bezpośredni kontakt z augumentacją kości czy samodzielne podniesienie dna zatoki szczękowej u pacjenta. Co więcej zapewne po raz pierwszy w praktyce uczestnicy będą mieli szansę pracy na szablonach chirurgicznych, wykorzystaniu Digital Smart Pack wraz z oddaniem prowizorium pacjentowi, wykorzystaniem separatorów komórkowych (CGF/PRF), pracę na membranach i biomateriałach, wykorzystaniem do zabiegu laserów czy skanera wewnątrzustnego.

To, co na ten moment wydaje nam się być wiedzą ponadprogramową, umiejętnością ekskluzywną za kilka lat będzie standardem implantologii XXI wieku. Dlatego właśnie Dental Skills Institute wkłada tyle pracy i wysiłku w organizowane przez siebie szkolenia stomatologiczne – byśmy mogli podążać za globalnymi trendami, kształcić się tak, by nasza praca, wykonywane przez nas zabiegi stawały się coraz bardziej precyzyjne i przewidywalne. By skracać czas ich trwania, by szybciej następował proces gojenia i osteointegracji, by zmniejszać inwazyjność czy minimalizować ryzyko pomyłek.

Szczegóły programu: https://www.dsi-edu.com/curriculum