Idź do góry

Bezpieczna odbudowa implantoprotetyczna, czyli jak skutecznie zrehabilitować narząd żucia

Termin szkolenia:

Cena:

4850 PLN

Lokalizacja:

DSI - Dental Skills Institute, Warszawa, Al. Jana Pawła II 25, budynek Atrium Tower, parter dojazd

Program szkolenia:

1. Zasady okluzji i estetyki w planowaniu leczenia implantoprotetycznego:

 

– Planowanie leczenia – analiza funkcjonalna i estetyczna.
– Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w pracy klinicznej.
– Zastosowanie DFA.
– Rekonstrukcja wysokości zwarcia wax up / set up / mock up.
– Przygotowanie jamy ustnej do wykonania uzupełnień na implantach.
– Wizualizacja planu leczenia.
– Współpraca ortodontyczno protetyczna.

 

2. Rozległe uzupełnienia protetyczne wsparte o wszczepy:

 

– Koncepcje zaopatrzenia bezzębnych łuków.
– Elementy Multi Unit i przekierowanie śruby.
– Prace pełnołukowe przykręcane i cementowane.
– Uzupełnienia stałe vs ruchome w bezzębiu, rozmieszczenie implantów i rozkład sił.
– Natychmiastowe obciążenie: prawda czy mit?
– Mosty jednobrzeżne.
– Blokowanie koron.
– Wyciski w pracach rozległych.
– Uzupełnienia tymczasowe.
– Korony przykręcane czy cementowane, co wybrać?
– Współpraca z pracownią.

 

3. Uzupełnienia protetyczne na implantach w strefie estetycznej:

 

– Protokół gojenia zamkniętego, otwartego i natychmiastowego obciążenia.
– Integracja korony na implancie w strefie estetycznej.
– Modelowanie profilu wyłaniania tkanek miękkich.
– Biologia tkanek okołowszczepowych.
– Zmiana położenia korony na implancie w czasie, implantacja u młodocianych.
– Uzupełnienia tymczasowe – cementowane czy przykręcane?
– Modelowanie profilu wyłaniania.
– Indywidualizacja transferu wyciskowego, wyciski w strefie estetycznej.
– Łączniki w strefie estetycznej.

 

4. Materiały i możliwości estetyczne, technologia CAD/CAM w implantoprotetyce:

 

– Materiały implantów, materiały łączników, materiały koron – co wybrać?
– Korona na implancie – jak to jest zrobione?
– Łączniki indywidualne, hybrydowe.
– Połączenie stożkowe vs sześciokąt wewnętrzny.
– Skanowanie wewnątrzustne czy w pracowni?
– Prace frezowane pełnokonturowe i hybrydowe.
– Cementowanie – jak to zrobić dobrze?
– Niepowodzenia w implantoprotetyce.

 

Część praktyczna – warsztaty:

 

– Zastosowanie łuku twarzowego, ustalenie wysokości zwarcia i wartości podniesienia wysokości zwarcia, zasady estetyki.
– Krótka deprogramacja i ustalenie powtarzalnej pozycji żuchwy, jakie sygnały są ważne w kontekście stabilnej odbudowy protetycznej.
– Wykonanie koron tymczasowych na implancie.
– Modelowanie profilu wyłaniania korony tymczasowej.
– Indywidualizacja transferu wyciskowego do wycisku estetycznego.
– Praca na implantach z połączeniem stożkowym i sześciokątem wewnętrznym – różnice protetyczne i możliwości odbudowy.
– Natychmiastowe obciążenie wielopunktowej pracy na implantach – praktyczny schemat postępowania śródzabiegowego.

 

W cenie szkolenia uwzględnione są:

– Materiały szkoleniowe.

– Lunch, przekąski i przerwy kawowe.

– Certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności.

– 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

 

Czas trwania: 2 dni