Idź do góry

Dr n. med. Andrzej Szwarczyński DICOI, M.Sc.

dr szwarczyński

Dr n. med. Andrzej Szwarczyński DICOI, M.Sc.

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, współwłaściciel i kierownik kliniki implantologicznej ASKODENT Poznańskie Centrum Implantologii. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu chirurgii szczękowej i implantologii w czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwent Curriculum Implantologii i Master of Science In Oral Implantology na Uniwersytecie im. J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem. Posiadacz stopni Fellow i Diplomate w ramach DGOI/ ICOI/ PSI. Uczestnik i wykładowca licznych kongresów i szkoleń z zakresu implantologii. Przez 2 kadencje pełnił funkcje prezesa Stowarzyszenia Implant Masters Poland. Członek Rady Programowej DSI ( Dental Skills Institute). Prezydent PSI (Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego). Od 2023 kierownik ośrodka poznańskiego PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne). Kierownik naukowy szkolenia Curriculum Implantologii PSI.
Aktywny członek stowarzyszeń PSI, ICOI, DGOI, IMP, EACMFS oraz Lions Club International.