Idź do góry

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska od ponad 30 lat pracownik dydaktyczno-naukowy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

 

Jest autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto pracę naukową uzupełniają komunikaty przedstawione podczas ponad 100 zjazdów, konferencji oraz sympozjów krajowych i zagranicznych. Posiada specjalizacje w zakresie stomatologii ogólnej, periodontologii i protetyki stomatologicznej.

Rozprawa habilitacyjna n.t.: „Zależność między kompleksowym leczeniem periodontologicznym a leczeniem ortodontycznym u pacjentów z zaawansowanym przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia” podkreśla główne zainteresowania i trendy w kierunku interdyscyplinarnego leczenia pacjentów w przebiegu zaawansowanych postaci zapaleń przyzębia. Jest współautorem podręczników i w monografiach na temat wielospecjalistycznego leczenia zapaleń przyzębia.

Prowadzi od 20 lat szkolenia i kursy z zakresu leczenia zapaleń przyzębia, laseroterapii stomatologicznej i fizykoterapii oraz mikrochirurgii przyzębia dla osób specjalizujących się w periodontologii.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw stomatologicznych.