Dental Skills Institute

Implantologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Poszerzanie zakresu swoich kompetencji to nie tylko wartość samorozwojowa – to gwarancja lojalności pacjentów, którzy coraz częściej sami poszukują informacji o możliwych metodach leczenia. Włączenie do oferty gabinetu nowoczesnych, zaawansowanych rozwiązań przekłada się zatem na wymierne korzyści! Szkolenia zaawansowane to odpowiedź na rosnące wymagania pacjentów i rynku, oraz recepta na to, by stale cieszyć się rozwojem swojej kliniki lub gabinetu.

Jeśli posiadasz już doświadczenie implantologiczne, szkolenia zaawansowane to propozycja dla Ciebie!


Programy szkoleń:

Zaawansowane techniki regeneracji i augmentacji wyrostka zębodołowego

Prowadzący: Dr hab. n. med. Piotr Majewski
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Celem szkolenia jest przedstawienie różnych technik sterowanej regeneracji struktur kostnych oraz przeszczepów kości allogennej i autogennej. Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną, podczas której zostaną omówione wskazania, przeciwskazania oraz aspekty kliniczne dotyczące poszczególnych zabiegów regeneracyjnych. Prowadzący omówi podstawy biologiczne każdej z przedstawianych technik zabiegowych, którego celem ma być właściwe zakwalifikowanie do odpowiedniej procedury w zależności od stopnia zaniku kości i rodzaju ubytku kostnego.

Program szkolenia:

 1. Metody zachowania wyrostka zębodołowego („socket preservation”) w zależności od stopnia zaniku blaszki przedsionkowej.
 2. Implantacja z jednoczasowymi zabiegami sterowanej regeneracji kości.
 3. Zabiegi augmentacji kości wyrostka zębodołowego:
  • metoda namiotowa,
  • „Sausage techique” modo Urban,
  • zastosowanie błon nieresorbowalnych w trójwymiarowych zanikach kości.
 4. Zabiegi przeszczepów blokowych kortykalno-gąbczastych oraz blaszek kortykalnych (modo Khoury).

Część praktyczna – WARSZTATY

Każdy zabieg jako procedura pokazowa, będzie przeprowadzony najpierw przez prowadzącego, następnie uczestnicy będą wykonywać zabiegi samodzielnie na modelach zwierzęcych i fantomach.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.
 • Wyposażenie i materiały na warsztat.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Zarządzanie tkankami miękkimi - najważniejsze procedury

Prowadzący: lek. dent. Bartosz Mulawa
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

Prosimy o zabranie swoich lup na szkolenie.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

 

Dwudniowe, intensywne, praktyczne szkolenie prezentujące kanon kluczowych procedur z zakresu zarządzania tkankami miękkimi wokół implantów i zębów własnych. To szkolenie to esencja najważniejszych technik i absolutna baza do dalszego rozwoju w zakresie zarządzania tkankami miękkimi.

Formuła warsztatu gwarantuje możliwość przećwiczenia procedur pod okiem doświadczonego klinicysty, a zakres prezentowanych metod dobrany jest tak, aby niezależnie od poziomu umiejętności przed szkoleniem móc po jego ukończeniu natychmiast wykorzystać nabyte umiejętności w codziennej pracy z pacjentami.

Zachęcamy aby uczestnicy wykorzystali możliwość konsultacji własnych przypadków, przynosząc na szkolenie dokumentację pacjentów.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane dla początkujących i praktykujących implantologów, których celem jest uzyskanie stabilnych, przewidywalnych i wysoce estetycznych efektów leczenia u pacjentów. Idealne również dla absolwentów Curriculum Implantologicznego i pokrewnych szkoleń jako praktyczne rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania tkankami miękkimi.

Program szkolenia:

 1. Chirurgia i mikrochirurgia. Znaczenie podejścia mikrochirurgicznego w zarządzaniu tkankami.
 2. Przygotowanie pacjenta do zabiegów na tkankach miękkich.
 3. Rola higienisty/ki w zarządzaniu tkankami miękkimi i współpraca z higienista/ką.
 4. Instrumentarium potrzebne do zabiegów. Szczegółowe omówienie instrumentarium z prezentacją.
 5. Rodzaje szycia, nici, igieł i mikroskalpeli. Sposoby szycia, odpowiedniego doboru nici w zależności od sytuacji i zabezpieczenia rany dawczej. Ćwiczenia praktyczne z mikrochirurgii, szycie nićmi 6.0 i 7.0.
 6. Rodzaje przeszczepów w zależności od miejsca biorczego.
 7. Rodzaje tkanki łącznej w zależności od miejsca na podniebieniu. Pobieranie tkanki łącznej z guza szczęki. Ćwiczenia praktyczne.
 8. Szczegółowe omówienie zabiegu FGG z prezentacją, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów.
 9. Szczegółowe omówienie zabiegów SCTG metodą deepitelializacji z prezentacją, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów.
 10. SCTG - metodą jednego cięcia. Szczegółowe omówienie z pokazem, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów.
 11. AAF - dowierzchołkowe przesunięcie płata, szczegółowe omówienie z pokazem, aspekty klinicznego zastosowania tego typu przeszczepów.
 12. Zabieg z wykorzystaniem płata uszypułowanego.
 13. Śruba gojąca – kiedy i czy natychmiast w trakcie implantacji. Liczne aspekty zastosowania jednoczasowego odsłonięcia implantu w trakcie implantacji.
 14. Farmakoterapia przy zabiegach na tkankach miękkich.
 15. Postępowanie i opieka nad pacjentem po zabiegach na tkankach miękkich.
 16. Możliwe powikłania - jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić.
 17. Dyskusja.
 18. Analiza przypadków.

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 1. Ćwiczenia na modelach zwierzęcych:
 • FGG.
 • SCTG metodą deepitelializacji.
 • SCTG metodą jednego cięcia.
 • AAF dowierzchołkowe przesunięcie płata.
 • Zabieg z wykorzystaniem płata uszypułowanego.
 1. Omówienie przypadków na podstawie dokumentacji pacjentów przywiezionej przez uczestników.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.
 • Wyposażenie i materiały na warsztat.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Precyzja w implantologii z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych – warsztat i zabiegi

Prowadzący: lek. dent. Bartosz Mulawa
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute , ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Implantologia nawigowana zostanie zaprezentowana na przykładzie i przy wykorzystaniu MGuide oraz oprogramowania MSoft.
Szkolenie przeznaczone jest dla stomatologów, którym zależy na wykonywaniu zabiegów implantacji precyzyjniej, szybciej i bezpieczniej, a w szczególności dla tych lekarzy, którzy chcą skupić się na klinicznym aspekcie swojej pracy stosując sprawdzone, nowoczesne rozwiązania ułatwiające pracę implantologa na wielu etapach.
To szkolenie zaznajomi uczestników z zasadami planowania leczenia implantologicznego w oparciu o CBCT i skany modeli wraz ze skanami modeli z Wax-Upem.

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Omówienie zasad planowania implantologicznego w zależności od sytuacji klinicznej.
 2. Korzyści płynące z zastosowania szablonów w leczeniu implantologicznym, m.in.:
  - szablony w zabiegach Sinus Lift (jak szybko i bezpiecznie podnieść zatokę szczękową?)
  - korzyści dla pacjentów
  - korzyści dla lekarza
 3. Omówienie szablonów na podstawie szablonów MGuide .
 4. Porównanie różnych systemów nawigacji, ich zalety i wady.
 5. Praktyczne wskazówki projektowania szablonów, m.in.:
  - na co zwrócić uwagę u pacjentów z częściowymi brakami zębów, a na co u pacjentów bezzębnych
  - zasady kontroli szablonów w jamie ustnej pacjenta
 6. Wskazania i przeciwwskazania do implantologii nawigowanej.
 7. Omówienie zasad Work-Flow na przykładzie nawigacji MGuide.
 8. Projektowanie prawidłowego położenia implantu.

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 1. Ćwiczenia praktyczne wszczepiania implantów przez szablony na modelach pacjentów którzy będą mieli przeprowadzane zabiegi dnia następnego.

Dzień 2 - ZABIEGI W KLINICE

Drugiego dnia szkolenia przeprowadzone zostaną 3 różnorodne zabiegi z wykorzystaniem szablonów, zaprojektowanych wcześniej przy wykorzystaniu systemu MGuide i MSoft.
Każdy uczestnik ma możliwość asystowania w gabinecie przy jednym z zabiegów, pozostałe ogląda poprzez interaktywną transmisję live do sali wykładowej.
Istnieje możliwość przyjazdu na szkolenie z własnym pacjentem i samodzielne wszczepianie implantu podczas szkolenia - w takiej sytuacji konieczna jest wcześniejsza konsultacja pacjenta przez dr Bartosza Mulawę, na min. 1 miesiąc przed planowaną datą szkolenia.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.
 • Wyposażenie i materiały na warsztat.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Implantacje natychmiastowe od A do Z - strefa estetyczna i fukcjonalna

Prowadzący: lek. dent. Bartosz Mulawa
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute , ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz poznać zasady i kryteria obowiązujące przy natychmiastowej implantacji oraz dowiedzieć się na co zwrócić uwagę, by odbudowa na implancie wyglądała jak naturalny ząb.
W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony dokładny algorytm postępowania przy implantacjach natychmiastowych w strefie funkcjonalnej oraz odmienny protokół dla implantacji natychmiastowych w strefie estetycznej.
Formuła warsztatu pozwala na utrwalenie nabytej wiedzy w sposób praktyczny, celem efektywnego wprowadzenia procedur do portfolio gabinetu. 

Program szkolenia:

 1. Wskazania i przeciwskazania do implantacji natychmiastowych.
 2. Omówienie czynników ryzyka związanych z implantacjami natychmiastowymi.
 3. Przygotowanie pacjenta do zabiegu inplantacji natychmiastowej.
 4. W jaki sposób zabezpieczyć zębodół?
 5. Rodzaje śrub gojących.
 6. Zindywidualizowana śruba gojąca.
 7. Korona tymczasowa – dlaczego jest tak ważna?
 8. Szczegółowe omówienie zasad implantacji natychmiastowej z podziałem na odcinek estetyczny i funkcjonalny.
 9. Natychmiastowe obciążenie implantów – kiedy?
 10. Perfekcyjny wycisk.
 11. Możliwości i rodzaje powikłań.

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WARSZTATY

 1. Pokaz filmu z implantacji natychmiastowej w odcinku estetycznym i funkcjonalnym.
 2. Ćwiczenia praktyczne z implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej i funkcjonalnej.
 3. Ćwiczenia praktyczne polegające na wykonaniu perfekcyjnego wycisku ukształtowanego profilu wyłaniania.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.
 • Wyposażenie i materiały na warsztat.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI

Periimplantitis – zapobieganie i walka

Prowadzący: lek. dent. Mariusz Bołzan
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, którzy rozpoczęli już przygodę z implantologią i oczekują pierwszych powikłań, bądź mieli już wątpliwą przyjemność ich doświadczać. Na szkoleniu omówione zostanie zarówno zapobieganie periimplantitis jak i radzenie sobie z nim. Od klasyfikacji po decyzję kiedy warto regenerować, a kiedy eksplantować.

Program szkolenia:

Teoria:

 • Zapobieganie periimplantitis na etapie dziąsłowym, kostnym i protetycznym
 • Klasyfikacje i sposoby radzenia sobie z istniejącym zapaleniem wokół implantów
 • Biologia i biomechanika wokół implantów – dlaczego odmawiają posłuszeństwa?

Praktyka:

 • Zabiegi ograniczające występowanie periimplantitis
 • Implantoplastyka, eksplantacja, regeneracja wokół implantu

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.
 • Wyposażenie i materiały na warsztat.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Protetyka zaawansowana z elementami okluzji

Prowadzący: dr n. med. Karolina Mazurek
Miejsce: DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

1. Zasady okluzji i estetyki w planowaniu leczenia implantoprotetycznego:

• Planowanie leczenia – analiza funkcjonalna i estetyczna.
• Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w pracy klinicznej.
• Zastosowanie DFA.
• Rekonstrukcja wysokości zwarcia wax up / set up /mock up.
• Przygotowanie jamy ustnej do wykonania uzupełnień na implantach.
• Wizualizacja planu leczenia.
• Współpraca ortodontyczno protetyczna.

2. Rozległe uzupełnienia protetyczne wsparte o wszczepy:

• Koncepcje zaopatrzenia bezzębnych łuków.
• Protezy typu overdenture i zaczepy precyzyjne: locator/equator/belka.
• Elementy Multi Unit i przekierowanie śruby.
• Prace pełnołukowe przykręcane i cementowane.
• Uzupełnienia stałe vs ruchome w bezzębiu, rozmieszczenie implantów i rozkład sił.
• Natychmiastowe obciążenie: prawda czy mit?
• Mosty jednobrzeżne.
• Blokowanie koron.
• Wyciski w pracach rozległych.
• Uzupełnienia tymczasowe.
• Korony przykręcane czy cementowane, co wybrać?
• Współpraca z pracownią.

3. Uzupełnienia protetyczne na implantach w strefie estetycznej:

• Protokół gojenia zamkniętego, otwartego i natychmiastowego obciążenia.
• Integracja korony na implancie w strefie estetycznej.
• Modelowanie profilu wyłaniania tkanek miękkich.
• Biologia tkanek okołowszczepowych.
• Zmiana położenia korony na implancie w czasie, implantacja u młodocianych.
• Uzupełnienia tymczasowe - cementowane czy przykręcane?
• Modelowanie profilu wyłaniania.
• Indywidualizacja transferu wyciskowego, wyciski w strefie estetycznej.
• Łączniki w strefie estetycznej.

4. Materiały i możliwości estetyczne, technologia CAD/CAM w implantoprotetyce:

• Materiały implantów, materiały łączników, materiały koron - co wybrać?
• Korona na implancie - jak to jest zrobione?
• Łączniki indywidualne, hybrydowe.
• Połączenie stożkowe vs sześciokąt wewnętrzny.
• Skanowanie wewnątrzustne czy w pracowni?
• Prace frezowane pełnokonturowe i hybrydowe.
• Cementowanie - jak to zrobić dobrze?
• Niepowodzenia w implantoprotetyce.

Część praktyczna - warsztaty:

• Zastosowanie łuku twarzowego, ustalenie wysokości zwarcia, zasady estetyki.
• Krótka deprogramacja i ustalenie powtarzalnej pozycji żuchwy.
• Wykonanie koron tymczasowych na implancie.
• Modelowanie profilu wyłaniania korony tymczasowej.
• Indywidualizacja transferu wyciskowego do wycisku estetycznego.

 

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe.
 • Lunche, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat, potwierdzający nabyte umiejętności.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Licówki ceramiczne 1: estetyka i funkcja

Prowadzący: dr n. med. Karolina Mazurek
Miejsce: W&H Poland Sp. z o.o., ul. Tukana 3B, 02-840 Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Szkolenie dla dentystów, którzy chcą poznać zasady planowania i pracy z pacjentem marzącym o zmianie swojego uśmiechu. W czasie szkolenia dowiesz się jak komunikować się z pacjentem, jak wykonać odpowiednią diagnostykę, zaplanować leczenie i zapewnić pacjentowi bezpieczne przejście przez procedury stomatologiczne, zakończone oczekiwanym efektem estetycznym. Technika szlifowania przez mock up jest jedyną przewidywalną metodą opracowania tkanek twardych zębów do uzupełnień ceramicznych, dzięki niej nauczysz się pracować dokładnie, minimalnie inwazyjnie oraz zgodnie z ustalonym projektem pracy, by nic Cię nie zaskoczyło. Zgłębisz wiedzę na temat okluzji i bezpiecznego wkomponowania w nią uzupełnień estetycznych, a także w jaki sposób wykorzystać technikę injection flow do osiągnięcia trwałego rezultatu. Wytłumaczę, kiedy po oszlifowaniu lepiej jest wykonać wyciski, a kiedy skan oraz jak przekazać istotne informacje ceramiście. Ponadto, jak wykonać dobre uzupełnienie tymczasowe jako komfort dla pacjenta i bezpieczeństwo opracowanych filarów.

Program szkolenia:

 • Planowanie leczenia estetycznego
 • Planowanie kompleksowej odbudowy pełnych łuków
 • Wizualizacja leczenia i komunikacja z pacjentem
 • Mock-up analogowy, cyfrowe planowanie uśmiechu
 • Technika szlifowania - zasady, wskazówki, kształty preparacji
 • Wycisk precyzyjny
 • Współpraca z laboratorium
 • Praca zespołowa dla osiągnięcia idealnego efektu: periodontolog, ortodonta
 • Uzupełnienie tymczasowe - jak wykonać
 • Aspekt funkcjonalny licówek ceramicznych - okluzja a licówki
 • Rekonstrukcja wysokości zwarcia, technika flow injection

Część praktyczna:

 • Wykonanie indeksów silikonowych do szlifowania
 • Wykonanie mock-up na fantomie
 • Szlifowanie zębów w łuku górnym do licówek przez mock-up oraz z indeksami silikonowymi
 • Założenie uzupełnienia tymczasowego

Na koniec Prowadząca odpowie na wszystkie pytania dotyczące licówek ceramicznych. Drugim etapem programu jest szkolenie Licówki ceramiczne 2: jakość i stabilny efekt

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.
 • Wyposażenie i materiały na warsztat.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Licówki ceramiczne 2: jakość i stabilny efekt

Prowadzący: dr n. med. Karolina Mazurek
Miejsce: W&H Poland Sp. z o.o., ul. Tukana 3B, 02-840 Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Szkolenie dla dentystów, którzy są gotowi podjąć trudniejsze wyzwania w procesie tworzenia uśmiechów swoich pacjentów. Omówię sytuacje nieoczywiste, niezbyt łatwe i bardzo trudne, które mogą cię zaskoczyć w praktyce protetycznej. Wyjaśnię, czy w ogóle możliwe jest podejście no prep, czy może lepiej wybrać technikę prep less. Ze względu na zamiłowanie Prowadzącej do materiałów adhezyjnych nauczysz się jak dobrać ceramikę, cement, system łączący do każdej sytuacji klinicznej tak, aby efekt estetyczny uzupełnień był trwały przez wiele lat i był potwierdzeniem profesjonalnie wykonanej pracy. Dowiesz się jak powinien funkcjonować układ stomatognatyczny zaopatrzony ceramicznymi uzupełnieniami, aby jego wydolność była maksymalna i efektywna.
Prowadząca wyjaśni w jaki sposób licówki mogą ratować sytuacje awaryjne oraz opowie jakie konsekwencje wynikają z błędów w planowaniu i realizacji tak, aby ich nigdy nie popełnić.

Program szkolenia:

 • Licówki w łuku dolnym
 • Zamykanie diastemy
 • Licówki no prep i prep less- czy to w ogóle możliwe?
 • Cementowanie adhezyjne krok po kroku – najważniejsza procedura zapewniająca powodzenie, materiały i techniki
 • Wybór rodzaju uzupełnienia (korona/licówka/odbudowa bezpośrednia) i właściwych materiałów w różnych sytuacjach klinicznych
 • Kontrola i dostosowanie uzupełnień w jamie ustnej
 • Licówki do zadań specjalnych, kiedy ich nie robić, a kiedy jest to najlepsze rozwiązanie
 • Awarie i konsekwencje złego planowania

Część praktyczna:

 • Szlifowanie przez mock-up w łuku dolnym
 • Szlifowanie z indeksem
 • Szlifowanie do zamknięcia diastemy
 • Cementowanie licówek na fantomach w osłonie koferdamu

Na koniec Prowadząca odpowie na wszystkie pytania dotyczące licówek ceramicznych.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.
 • Wyposażenie i materiały na warsztat.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Kortykotomia w praktyce z zabiegami na żywo

Prowadzący: dr hab. n. med. Magdalena Sulewska
Miejsce: Centrum szkoleniowe DSI PerioClinica Magdalena Sulewska, Białystok
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane lekarzom, których interesuje zagadnienie kortykotomii jako leczenia wspomagającego leczenie ortodontyczne, oraz współpracującym z lekarzem ortodontą.

Program szkolenia:

 • Wskazania i p/wskazania do wykonania zabiegu kortykotomii
 • Protokół postępowania: współpraca lekarza ortodonty z chirurgiem (operatorem)
 • Techniki chirurgiczne
 • Instrumentarium niezbędne do wykonania zabiegu
 • Opieka pozabiegowa
 • Ewentualne powikłania: ich przyczyny i leczenie

Część praktyczna:

 • Praca z wykorzystaniem piły piezochirurgicznej.
 • Wykonywanie cięć kortykotomijnych na preparatach zwierzęcych
 • Demonstracja zabiegu kortykotomii z interaktywną transmisję live do sali wykładowej
 • Dyskusja

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników.
 • Wyposażenie i materiały na warsztat.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Harmonogram oraz koszt udziału w szkoleniach zaawansowanych

SZKOLENIA ZAAWANSOWANE

Szkolenie Cena   Data Godzina Miejsce

Implantacje natychmiastowe od A do Z - strefa estetyczna i funkcjonalna (2 dni)

4250 PLN 3 szkolenia w pakiecie za 11 150 PLN Nowy termin wkrótce  

DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)

 

Zarządzanie tkankami miękkimi - najważniejsze procedury (2 dni)

Prosimy o zabranie swoich lup na szkolenie.

4250 PLN Pt 20 października 2023 10.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 21 października 2023 9.00 - 17.00
Precyzja w implantologii z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych - warsztat i zabiegi (2 dni) 4650 PLN Pt 10 maja 2024 10.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 11 maja 2024 9.00 - 17.00 Stomatologia Bartosz Mulawa, ul. Zygmunta Słomińskiego 7/7, Warszawa (dojazd)
Zaawansowane techniki regeneracji i augmentacji wyrostka zębodołowego 4900 PLN   Nowy termin wkrótce   DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
 
Periimplantitis - zapobieganie i walka 3250 PLN   So 7 października 2023 9.00 - 17.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
Protetyka zaawansowana z elementami okluzji (2 dni) 4650 PLN   Pt 17 listopada 2023 10.00 - 18.00 DSI - Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa (dojazd)
So 18 listopada 2023 9.00 - 17:00

Szkolenia DSI dla lekarzy są ustawowo zwolnione z VAT. Koszt nie uwzględnia zakwarterowania i dojazdów uczestników.


 

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailowo potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

Minione wydarzenia:

Postęp w chirurgii plastycznej śluzówki – od wiedzy podstawowej do odpowiedzialnych działań klinicznych

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Dr Rino Burkhardt, DMD
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 10
Czas trwania: 10h 
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie konsekutywne zapewnione.


Program

Część teoretyczna:

 • Biologiczna struktura jamy ustnej.
 • Interakcja tkanki i procesy indukcyjne.
 • Gojenie ran: kliniczne/biologiczne.
 • Koordynacja ruchowa i percepcja wzrokowa w periodontologii i chirurgii implantologicznej.
 • Wyposażenie techniczne dla chirurgii minimalnie inwazyjnej.
 • Czynniki ludzkie.
 • Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o wydłużaniu koron (płat przemieszczony wierzchołkowo, osteotomia, technika obnażenia śluzówki i dostępu z tzw. dziurki od klucza).
 • Pooperacyjna kontrola biofilmu.

Część praktyczna:

 • Podstawowy trening kliniczny stabilności ręki i zręczności palców w chirurgii śluzówkowej.
 • Preparacja i podniesienie płata.
 • Mobilizacja płata.
 • Adaptacja i stabilizacja płata.
 • Filmy z procedur chirurgicznych, zalecenia.
 • Repozycja wierzchołkowa płata i jego utrwalenie.
 • Wolne przeszczepy śluzówki.
 • Technika obnażenia śluzówki.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.

Rejestracja i zasady udziału:

 • Zarejestruj się wypełniając formularz w zakładce REJESTRACJA.
 • Natychmiast po rejestracji otrzymasz mailem potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych krokach.
 • Wpłać zaliczkę w wysokości 10% wartości szkolenia.
 • Wpłać pozostałą kwotę do 30 dni przed datą szkolenia.
 • Chcesz zrezygnować? Poinformuj nas do 60 dni przed szkoleniem – zwrócimy całą wpłaconą kwotę.
 • O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat.

Koncepcje kliniczne w regeneracyjnej terapii periodontologicznej: ewolucja technik w perspektywie przyszłości

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: prof. dr Giulio Rasperini, DDS, PhD 
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 9


Wymagania pacjentów wobec osiągania jak najbardziej estetycznych rezultatów stały się w ciągu ostatnich lat największym wyzwaniem periodontologii oraz implantologii stomatologicznej. Oprócz rezultatów funkcjonalnych obecnie najważniejsze jest osiągnięcie sukcesu estetycznego, przede wszystkim w przednich odcinkach, gdzie oczekiwania ze strony pacjentów są największe.

Wprowadzenie nowych pojęć biologicznych, biomateriałów i technik chirurgicznych (takich jak podejście minimalnie inwazyjne, czynniki wzrostu, różne techniki zachowania brodawek, czy technika Soft Tissue Wall), sprawiają że możliwe staje sie odpowiedzenie na oczekiwania pacjentów i zmienienie prognozy dla złamanych zębów na przewidywalny, długoterminowy wynik.

Wszystkie omawiane podczas zajęć techniki, jak również podejmowanie decyzji w przypadku różnych scenariuszy klinicznych, zostaną przeanalizowane między innymi na podstawie filmów makro. W trakcie części warsztatowej techniki zostaną dokładnie wyjaśnione i przećwiczone przez uczestników.

Program szkolenia:

Zajęcia rozpoczynają się wykładem teoretycznym, po którym rozpoczynają się ćwiczenia praktyczne. Podczas części warsztatowej uczestnicy mają do dyspozycji  stanowiska do ćwiczenia 5 różnych procedur medycznych.

1. Kliniczne pojęcia dotyczące kontroli zakażeń
2. Ewolucja technik chirurgicznych w regeneracji przyzębia
3. Plastyczna chirurgia przyzębia.
4. Warsztaty:

 • metoda jednego płata (single flap approach),
 • technika bariery z tkanek miękkich (soft tissue wall techniques),
 • technika zachowania całych brodawek dziąsłowych (Entire Papilla Preservation technique),
 • dokoronowo podniesiony płat (coronally advanced flap),
 • pobieranie tkanki łącznej z podniebienia (connective tissue harvesting from the palate),
 • różne techniki szycia dla plastycznej chirurgii regeneracyjnej.

Gospodarowanie Tkankami Miękkimi

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni


Implantologiczna chirurgia plastyczno-estetyczna. Multidyscyplinarne szkolenie z implantologii, regeneracji kości i technik gospodarowania tkankami miękkimi.

Osiągnięcie harmonijnego i zbalansowanego uśmiechu możliwe jest jedynie dzięki wykreowaniu równoczesnej estetyki zębów i dziąseł. Defektu tkanek miękkich nie można skompensować wysoką jakością uzupełnień protetycznych i vice versa – Pascal Magne.

Podczas szkolenia uczymy gospodarowania tkankami miękkimi na każdym z etapów leczenia. Szkolenie na poziomie zaawansowanym przeznaczone jest zarówno dla lekarzy stomatologów, którzy przygotowują się do rozpoczęcia tego typu zabiegów, jak i dla tych którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę.

Program szkolenia:

 • Czy implanty umieszczać nad - , na – czy pod – poziomem kości?
 • Wpływ budowy implantu, średnicy i długości na możliwości chirurgiczne i protetyczne.
 • Periimplant mucositis i periimplantitis – sposoby zapobiegania i leczenia (sposoby cementowania uzupełnień na implantach – prace przykręcane, przykręcano-cementowane, cementowane, rodzaje cementów, reguły i planowanie chirurgii). Co robić kiedy ropa już sączy się wokół implantu ? Pacjenci z chorobą przyzębia a implanty.
 • Część praktyczna: makro i mikro – co lepsze? Techniki szycia instrumentarium i materiałami szewnymi makro 4/0 i mikro 6/0 chirurgicznymi.
 • Podstawy przyjmowania pacjenta z chorobą przyzębia (higienizacja, scaling i rootplaning).
 • Zabiegi periodontologiczne, który każdy implantolog powinien umieć wykonać: chirurgiczne wydłużanie korony klinicznej, scaling i rootplaning otwarty, wolny przeszczep dziąsła, uszypułowany i wolny przeszczep tkanki łącznej (technika koperty, technika zdeepitelializowanego nabłonka), płat przesunięty wierzchołkowo.
 • Część praktyczna: pobieranie wolnych przeszczepów dziąsła – ćwiczenia na bakłażanach.
 • Gospodarowanie tkankami miękkimi na każdym z etapów: zabiegów augmentacyjnych kości, implantacji, podczas wyłaniania implantów i po wykonaniu protetyki. Cięcia w trakcie augmentacji kości i implantacji. Płat przesunięty wierzchołkowo, roll – flap, płaciki Pallaciego.
 • Zasady rządzące przebiegiem tkanek miękkich w strefie estetycznej i sposoby ich uzyskiwania w strefie estetycznej.
 • Część praktyczna na preparatach zwierzęcych: wytworzenie łoża na wolny przeszczep dziąsła przy bocznych zębach w żuchwie, pobieranie wolnego przeszczepu dziąsła z podniebienia, techniki zabezpieczania miejsca dawczego przed krwawieniem i w celu najlepszego gojenia, techniki pewnego przymocowania przeszczepu w miejscu biorczym.
 • Implantacja natychmiastowa i natychmiastowe obciążenie – pewna porażka czy droga do sukcesu? Jak nie doprowadzić do utraty brodawek w strefie estetycznej oraz co zrobić gdy ich już nie ma.
 • Atraumatyczne techniki ekstrakcji zębów, złamanych korzeni, wierzchołków korzeni zarośniętych całkowicie w kości (patrz zdjęcia RVG). Atraumatyczne techniki usuwania źle zlokalizowanych implantów, złamanych implantów.
 • Część praktyczna na preparatach zwierzęcych: pobieranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką koperty, techniki szycia miejsca dawczego, pobieranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką deepitelializacji nabłonka, techniki szycia.
 • Analiza problematycznych przypadków i ewentualnych niepowodzeń uczestników szkolenia. Na podstawie przywiezionych przez kursantów zdjęć RTG, RVG, OPG, modeli gipsowych i najlepiej zdjęć wewnątrzustnych sytuacji po i jeżeli jest sytuacji przed.

Uwaga!
Prosimy o zabranie ze sobą na kurs lup stomatologicznych.

Zaawansowane techniki augmentacji kości

Prowadzący: dr n. med. Andrzej Szwarczyński, MSc, Dr n. med. Maciej Michalak
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni


Szkolenie prowadzone jest w nowoczesnej formule, gdzie po module teoretycznym odbywają się warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy ćwiczą techniki sterowanej regeneracji kości.

Program szkolenia:

Zajęcia rozpoczynają się wykładem teoretycznym, po którym rozpoczynają się ćwiczenia praktyczne. Podczas części warsztatowej uczestnicy mają do dyspozycji  stanowiska do ćwiczenia 5 różnych procedur medycznych.

1: Autogenne przeszczepy cylindrycznych wycinków kości przy pomocy zestawu Transfer Control i mocowanie przeszczepu przy użyciu śrub z zestawu Screw.
2: Autogenne przeszczepy bloczków kostnych przy wykorzystaniu urządzenia piezo, mocowanie przeszczepu śrubami z zestawu Screw System.
3: Autogenne przeszczepy pierścieni kostnych z zestawem Ring Control i ich mocowanie śrubami z zestawu Screw System.
4: Splitting i spreading kości przy użyciu zestawu Split-Control Plus, urządzenia piezo oraz pił kostnych.
5: Podniesienie dna zatoki za pomocą urządzenia piezo i instrumentów ręcznych.
6: Zastosowanie autogennych skoncentrowanych czynników wzrostu (CGF).
7: Połączenie CGF wraz z innymi metodami autogennymi.

Autogenne metody regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Skoncentrowane czynniki wzrostu (CGF)

Prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień


Program szkolenia:

Teoria wraz z prezentacją przypadków klinicznych:
 • czynniki wzrostu - wprowadzenie, działanie, możliwości
 • znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz BMP-2 w chirurgii stomatologicznej
 • jak zacząć i rozwinąć pracę wykorzystującą metody autogenne w gabinecie stomatologicznym
 • zastosowanie CGF jako nośnika materiałów do augmentacji kości
 • sinus lift z użyciem CGF
 • inne możliwości zastosowania czynników wzrostu
 • porównanie CGF i LPCGF z innymi autogennymi materiałami pozyskiwanymi z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF, L-PRF)
 • metoda na powolne i stopniowe uwalnianie skoncentrowanych morfogenetycznych białek kości BMP (RoundUp)
Część praktyczna:
 • pobranie krwi
 • otrzymywanie CGF
 • wytworzenie Sticky Bone
 • otrzymanie LPCGF wraz z omówieniem jego zastosowań (m. in. w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych oraz uzdatniając powierzchnię implantów)
 • wytworzenie biologicznej membrany ze skoncentrowanych czynników wzrostu
 • zastosowanie techniki „el Poncho” w trakcie implantacji
 • przygotowanie materiału do regeneracji kości z wykorzystaniem urządzenia RoundUP

 Kortykotomia z wykorzystaniem piezochirurgii i laseroterapii

Prowadzący: lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska, MSc
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, ul. Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 7
Czas trwania: 1 dzień


Podczas szkolenia szeroko omówione zostanie zastosowanie procedur periodontologicznych, które mają znaczenie w planowaniu i uzyskaniu przewidywalnego, optymalnego dla tkanek przyzębia efektu leczenia ortodontycznego – wykorzystanie efektu odcinkowej akceleracji piezochirurgicznej, kortykotomia, laseroterapia.

Program szkolenia:

1. Diagnostyka tkanek przyzębia w leczeniu ortodontycznym na przykładach, kwalifikacja i przygotowanie pacjentów.

2. Zabiegi przyspieszające czas leczenia ortodontycznego, eliminujące powikłania w tkankach – dekortykacja. Wstęp teoretyczny i omówienie przykładowych przypadków.

3. Zabiegi przyspieszające czas leczenia ortodontycznego, eliminujące powikłania w tkankach – dekortykacja. Część praktyczna polegająca na przećwiczeniu omawianych procedur przy użyciu piezochirurgii.

4. Wstęp do laseroterapii stomatologicznej, działanie i zastosowanie w pigułce. 

5. Laseroterapia stosowana przed i podczas leczenia ortodontycznego – przykłady zastosowania:

 • gingiwoplastyka
 • dekontaminacja
 • plastyka przyczepu wędzidełek warg i policzków
 • biostymulacja
 • działanie przeciwbólowe

6. Laseroterapia w leczeniu ortodontycznym – pokaz i warsztat polegający na przećwiczeniu części z omówionych procedur z wykorzystaniem laserów diodowych.

7. Na zakończenie: dyskusja i wspólna konsultacja przypadków przywiezionych przez uczestników, podsumowanie.


Pojedynczy implant w strefie estetycznej. Aspekty chirurgiczne i protetyczne

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Dr. Stavros Pelekanos
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 2 dni
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Celem tego szkolenia jest przeanalizowanie i kategoryzacja różnych sposobów leczenia, z naciskiem na metodologię i postępowanie kliniczne w przypadkach wprowadzania implantów w strefie estetycznej oraz przekazanie wskazówek pozwalających na osiągnięcie optymalnych rezultatów w zakresie estetyki. W oparciu o przypadki kliniczne przedyskutowane zostaną również nowe podejścia do leczenia.

Uzyskanie długoterminowo stabilnych efektów odbudowy wspartej na implantach w strefie estetycznej wymaga zastosowania wymagających procedur chirurgicznych i protetycznych. Czynniki anatomiczne, takie jak cienka blaszka policzkowa kości wyrostka zębodołowego, cienka warstwa tkanek miękkich oraz wydłużona girlanda dziąsłowa potrafią utrudnić podejmowanie decyzji oraz przebieg leczenia.

Doświadczenie kliniczne i dowody z badań naukowych pokazują, że prawidłowy sposób pracy klinicznej, przestrzeganie kolejności postępowania i prawidłowe procedury mają podstawowe znaczenie dla ostatecznego sukcesu pracy implanto-protetycznej.

W większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach odbudów w strefie estetycznej, poprawa stanu tkanek miękkich i/lub twardych jest absolutnie niezbędna dla uzyskania dobrej estetyki i naturalnego wyglądu korony wspartej na implancie.

Cele edukacyjne i program:

 • Zrozumienie założeń rożnych strategii leczniczych (natychmiastowe vs. odroczone wprowadzanie implantu, natychmiastowe vs. odroczone obciążanie implantu).
 • Najważniejsze procedury chirurgiczne dotyczące tkanek miękkich, wolny przeszczep dziąsłowy, przeszczep tkanki podnabłonkowej, tkanki łącznej i/lub ich kombinacje, jak również przeszczepy bezkomórkowej macierzy kolagenowej przed lub podczas wprowadzania implantu.
 • Zrozumienie zasadności różnych procedur regeneracji kości (różne błony i substytuty kości).
 • Rozpoznawanie i wybieranie właściwego rozwiązania protetycznego (personalizowane vs. prefabrykowane łączniki, odbudowy przykręcane vs. cementowane).

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Zarządzanie tkankami przyzębia – postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Prof. Dr. Marcel Wainwright
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 14
Czas trwania: 16h 
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Prosimy o zabranie swoich lup na szkolenie.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli wszczepiasz już implanty i masz podstawy wiedzy dotyczącej zarządzania tkanką miękką i twardą. Wybitny praktyk zaprezentuje swoje metody i triki, dzięki którym uzyskuje doskonałe efekty leczenia pacjentów, którzy przyjeżdżają po najlepszą jakość leczenia z całych Niemiec, a nawet z całej Europy. Praktyka od pierwszych godzin szkolenia pozwala na opanowanie omawianych technik.

Program szkolenia:

 1. Ocena warunków, ustalenie typów/klas (biotyp, klasyfikacja kostna, oczekiwania estetyczne).
 2. Komunikacja z pacjentem i dokumentacja fotograficzna.
 3. Augmentacja tkanek twardych:
 • bloczki kostne
 • metoda „socket preservation”
 • technika „bone shield”
 • technika rozszczepienia wyrostka
 1. Tkanki miękkie wokół implantów i augmentacja tkanek miękkich, m.in.:
 • technika uniesienia brodawki
 • technika „roll – flap” (płata uszypułowanego)
 • przeszczepy tkanki łącznej vs. ksenografty
 • technika „VIPCT flap”
 • technika Pallaciego
 • technika tunelowa
 • pokrywane recesji
 1. Precyzyjne ostrzykiwanie dziąseł kwasem hialuronowym.
 2. Rola prac tymczasowych (kształt pracy tymczasowej po ekstrakcji, a pożądane ukształtowanie tkanek miękkich; łączniki).
 3. Implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona.
 4. Postępowanie w przypadku problemów z przyzębiem.
 5. Techniki wspomagające gojenie, m.in. metody autogenne – CGF.

Omawiane procedury zostaną przećwiczone z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych oraz modeli fantomowych.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

  • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
  • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
  • Certyfikat.
  • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
  • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.

Chirurgia ultradźwiękowa

MASTER LEVEL PRACTICE to ekskluzywne spotkania z zagranicznymi ekspertami w dziedzinie stomatologii, periodontologii, implantologii. Każde spotkanie to doskonała szansa na zrozumienie tematyki wykładu w teorii i przećwiczenie praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy eksperta.


Prowadzący: Prof. Dr. Marcel Wainwright
Miejsce: DSI – Dental Skills Institute, Piaskowa 4 lok. U3, Warszawa
Liczba punktów edukacyjnych: 8
Czas trwania: 1 dzień
Szkolenie odbywa się w języku angielskim.
Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

REJESTRACJA SPRAWDŹ TERMIN

Program szkolenia:

 1. Teoria chirurgii ultradźwiękowej i jej kliniczne zastosowanie.
 2. Minimalnie inwazyjna chirurgia ultradźwiękowa stosowana przy ubytkach zębowych.
 3. Warsztat - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:
 • ekstrakcje,
 • przeszczep bloczków kostnych,
 • rozszczepianie wyrostka,
 • wydłużanie korony klinicznej,
 • technika tunelowa.  
 1. Metoda Intralift w porównaniu z techniką podniesienia dna zatoki metodą otwartą.
 2. Kortykotomia w teorii.
 3. Warsztat - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych i modelach fantomowych:
 • podniesienie dna zatoki metodą otwartą,
 • Intralift,
 • kortykotomia.

W cenie szkolenia uwzględnione są:

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zużywane podczas warsztatów.
 • Lunch, przekąski i przerwy kawowe.
 • Certyfikat.
 • Tłumaczenie symultaniczne na język polski.
 • 6-miesięczny bezpłatny dostęp do strefy E-learning DSI.