Dental Skills Institute

Koch MagdalenaDypl. asyst. stom. Magdalena Koch, dyplomowana asystentka stomatologiczna, ratownik, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2013-2016 menager wielostanowiskowego gabinetu stomatologicznego we Wrocławiu. Obecnie pracująca jako asysta przy rozległych zabiegach chirurgicznych, implantologicznych i periodontologicznych.