Dental Skills Institute

Profesor Carlo Mangano pełni stanowisko adiunkta w dziedzinie stomatologii cyfrowej na Wydziale Nauk Dentystycznych Uniwersytetu San Raffaele w Mediolanie (Włochy). Jest kierownikiem Działu Badań Cyfrowej Stomatologii w Naukowym Instytucie Badań i Opieki Zdrowotnej Szpitala San Raffaele w Mediolanie (Włochy).

Profesor Mangano jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie UCAM w Murcji (Hiszpania) oraz profesorem naukowym na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania). Jest aktywnym członkiem IAO (Włoska Akademia Osseointegracji), członkiem ICD (International College of Dentistry), członkiem i założycielem zarządu DDS (Digital Dentistry Society). Profesor Carlo Mangano jest również współredaktorem czasopisma „Italian Journal of Osseointegration”, autorem 250 publikacji, autorem 7 książek i współautorem książek na temat biomateriałów i implantologii. Jest wykładowcą na kongresach krajowych i międzynarodowych.