Dental Skills Institute

FManconiUkończył stomatologię w Genui - Włochy (Profesor S. Benedicenti), przeprowadzając eksperymentalne badania nad efektami zastosowania lasera erbowego na twardej tkance. Profesor kontraktowy w Genui - Włochy, posiada tytuł Master w Stomatologii Laserowej.
Koordynator kliniczny szóstego roku Specjalizacji Stomatologicznej na Uniwersytecie w Genui. Wykładowca w dziedzinie zastosowania laserów w stomatologii na krajowych i międzynarodowych kongresach. Praktyka kliniczna dotycząca zastosowań różnych długości fal lasera w stomatologii. Członek Krajowego Stowrzyszenia Dentystów (ANDI), Włochy. Wyłączny Delegat ds. Stomatologii, Medical Professional Order, Genua, Włochy. Prowadzi prywatną praktykę w Genui.